PATRIMONIU CULTURALPARTENERI
Muzeu Virtual
Muzeu Virtual
Biblioteca Virtuala
Biblioteca Virtuală
Platforma Online
Media
Media
PATRIMONIU EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI
Home

Comisia Europeana

Comisia Europeană – Directoratul ...

Consiliul Uniunii Europene

LINK-uri UTILE
more ...
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Copyright © Episcopia Severinului şi Strehaiei - 2013
All rights reserved.
Link-uri Utile
PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
ACHIZIŢII PUBLICE
Anunturi

Proces de selecţie a grupului ţintă

Modul de formare ... - Ziarul Lumina

Procedură selecţie grup ţintă
COMUNICATE DE PRESĂ
more...
Comunicate de Presa
Istoric Protopopiatul Caransebeş

Din lipsa unor documente certe nu ştim cu exactitate data înfiinţării Protopopiatului Caransebeş. Istoricii bănăţeni şi străini atribuie un rol istoric de seamă oraşului Caransebeş. De altfel, oraşul a şi trăit zile de glorie în trecutul său şi din punct de vedere militar, dar şi cultural. Aceasta ne poate determina să admitem cu adevărat existenţa unei Episcopii aici, din cele mai vechi timpuri, dar şi a unui sediu protopopesc.

În biblioteca imperială de la Viena există documente care atestă faptul că cetatea Cavaran-Sebeş din districtul Sebeş, a fost cunoscută încă din secolul al XIII-lea, ca un centru creştin ortodox deosebit „cu veche episcopie românească". Or, pe lângă episcopie a existat totdeauna şi un oficiu protopopesc organizat. Mulţi dintre administratorii acestor protopopiate, după cum reiese din documentele vremii, au administrat chiar şi Episcopia Caransebeşului în vremuri de sedisvacanţă, sau atunci când episcopii îşi aveau reşedinţa la Vârşeţ.

În legătură cu organizarea Protopopiatului Caransebeş, cel mai vechi document datează din 1749 - în care se spune că din porunca episcopului Ioan Georgevici al Caransebeşului, Vârşeţului, Lugojului, Palancei şi Mehadiei, pe timpul împăraţilor Francisc I şi Maria, s-a făcut conscrierea preoţilor, oraşelor şi satelor, pe protopopiate, statistica Protopopiatului Ortodox Român al Caransebeşului făcând-o  protopopul George Elinescu.

În anul 1757, Protopopiatul Caransebeş avea 78 comune, iar în 1891 Protopopiatul Caransebeş a rămas cu 56 parohii şi 10 filii.

Şirul cronologic al protopopilor


1. 1749 - protopop
Gheorghe Elinescu.

2. 1765 - protopop Gheorghe Iliescu.

3. 1788 - protopop Teodor Ilievici.

4. 1778-1791 - protopop Gheorghe Iorgovici.

5. 1791-1792 - protopop Constantin Atanasieviciu.

6. 1793-1801 - protopop Gheorghe Stoica, fratele protopopului şi istoricului Nicolae Stoica de Haţeg al Mehadiei.

7. 1801-1804 - protopop Ştefan Atanasieviciu (protopop al Lugojului şi administrator al protopopiatului Caransebeş).

8. 1804-1839 - protopop Ioan Tomici, unul dintre cei mai activi protopopi ai Caransebeşului şi, totodată o proeminentă personalitate culturală a Banatului.

9. 1839-1841 - protopopul Nicolae Gruici. A fost profesor şi asesor consistorial la Vârşeţ.

10. 1841-1853 - protopopul Lazăr Rădac.

11. 1855-1886 - protopopul Nicolae Andreevici. A fost director al şcolilor naţionale de pe teritoriul fostului confiniu militar româno-banatic şi conducător al şcolii pedagogice şi de teologie, care funcţiona în localul fostei reşedinţe episcopeşti (Severineană).

12. 1888-1937 - protopopul Andrei Ghidiu. A studiat teologia la Seminarul „andreian" din Sibiu, după care urmează cursurile de filozofie la Universitatea din Viena şi Lipsca (Leipzig). În 1880 este chemat de episcopul Ioan Popasu ca profesor la Teologia din Caransebeş. La 12 decembrie 1882 este ales protopop la Oraviţa, iar la 28 decembrie 1887 este numit în aceeaşi funcţie la Caransebeş. A funcţionat timp de 50 de ani ca protopop şi profesor de teologie la Caransebeş.

13. 1937-1946 - protopopul Isaia Suru. Absolvent al Academiei Teologice din Caransebeş, a fost chemat de fratele tatălui său, Pavel Suru, la Bucureşti, acesta fiind adminis-tratorul Tipografiei Cărţilor Bisericeşti. Cu acest prilej Isaia Suru urmează cursurile Facultăţii de Teologie, devenind licenţiat în teologie. Î.P.S. Sa Dr. Vasile Lazarescu, pe atunci episcop la Caransebeş, l-a numit profesor de drept canonic şi liturgică la Academia Teologică şi Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Caransebeş. A colaborat la Foaia Diecezană cu articole de specialitate precum şi la alte reviste. Editează cartea Nulitatea Concordatului cu Vaticanul.

14. 1946-1948 - protopopul Teodor Roşca. A fost timp de 18 ani diacon eparhial şi casier al Eparhiei Caransebeşului. Pentru meritele sale, episcopul Iosif Badescu l-a distins cu brâu roşu, doar după trei ani de la hirotonirea sa ca diacon. Mai târziu, P.S. Episcop Veniamin Nistor îl hirotoneşte preot, numindu-l protopop al Caransebeşului. A fost membru în comitetul de redacţie la Foaia Diecezană şi Altarul Banatului. A scris articole pastorale şi liturgice, precum şi broşura Prietenul meu. Din 1944 păstoreşte credincioşii din parohia Caransebeş II.

15. 1948-1959 - protopopul Ioan Racoveanu. Este absolvent al Academiei Teologice şi licenţiat al Institutului Teologic de Grad Universitar din Cluj. Continuă studiile teologice ca bursier al Patriarhiei Române la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Strasbourg. A scris articole şi poezii în reviste bisericeşti şi culturale şi a condus protopopiatul cu mult tact şi înţelepciune, slujind până la sfârşitul vieţii pământeşti la parohia „Ferdinand" - Oţelu Roşu

16. 1959-1990 - protopopul Dimitrie Grama, fost paroh la Borlova. Este licenţiat al Institutului Teologic Universitar din Cluj.

17. 1990-1998 - protopopul Ioan Nicola, fost paroh la Băuţarul Inferior. Este licenţiat al Facultăţii de Teologie din Sibiu.

18. Din 1998 şi până în februarie 2004, protopopiatul Caransebeş este condus de preotul Liviu-Mihai Drăgan, fost preot la parohia Oţelu Roşu III (Cireşa). Este licenţiat al Facultăţii de Teologie din Sibiu.

19. Din februarie 2004 până în mai 2006 Protopopiatul Caransebeş este condus de Pr. Nicolae Rădulescu, Licenţiat al Facultăţii de Teologie din Sibiu, fost preot la parohia Glimboca.

20. Din mai 2006 până în prezent, Protopop al Caransebeşului este Pr. Liviu Mihai Drăgan.  

Arhiva protopopiatului datează de la 1801. În anul 1996 Protopopiatul Caransebeş se scindează, parte din parohii formând Protopopiatul Băile Herculane.

Astăzi, Protopopiatul Caransebeş dispune de: 65 parohii, 6 filii şi un număr de 80 preoţi în activitate.

Contact
Protopopiatul Caransebeş
Str. Episcopiei nr. 11
Caransebeş,
Caraş-Severin,
Cod: 325400
România
Telefon: +40.255.511.080
Fax : +40.0255.489.212
Biserici
monument istoric