PATRIMONIU EPISCOPIA CARANSEBEŞULUI
Home Muzeu Virtual Biblioteca Virtuala Media
Muzeu Virtual
Biblioteca Virtuală
Platforma Online
Media
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Copyright © Episcopia Severinului şi Strehaiei - 2013
All rights reserved.
PROCEDURĂ SELECŢIE
PROCEDURA DE SELECŢIE A PERSOANELOR
CARE FAC PARTE DIN GRUPUL-ŢINTĂ AL PROIECTULUI POSDRU/81/3.2/S/53777
”PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA
ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL”
Program de perfecţionare pentru ocupaţia muzeograf (cod C.O.R. 243103)
În cadrul  proiectului: “PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ŞI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL” - POSDRU/81/3.2/S/53777

1. CONŢINUTUL ŞI DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI DE PERFECŢIONARE PENTRU OCUPAțIA MUZEOGRAF
Conţinut tematic: muzeele - evoluţie, teorie şi rol social, cadrul legislativ privind patrimoniul muzeal, administrarea colecţiilor muzeale, evaluarea şi clasarea bunurilor culturale, protejarea patrimoniului muzeal, documentarea şi analiza colecţiilor muzeale
Competenţe dobândite de participanţi: gestionarea colecţiilor, dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor, protejarea patrimoniului, evaluarea şi clasarea bunurilor culturale, efectuarea cercetării de muzeu.
La  finalul cursului de perfecţionare, absolvenţii vor primi  certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional şi european, avizate de ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Durata unui curs de formare va fi de 240 de ore şi se va desfăşura în localitatile Baile Herculane (modulul 1 şi modulul 3) şi în judeţele Mehedinţi şi Caraş-Severin (modulul 2) în perioada martie - octombrie 2011.
Fiecare curs de formare se va desfăşura pe grupe şi va avea trei module după cum urmează:
- modulul 1: 14 zile (80 ore) – teorie;
- modulul 2: 15 zile (120 ore) - teorie şi pregătire practică;
- modulul 3: 5 zile (40 ore) - recapitulare şi examinare.

Condiţii de participare:
- Angajat al Episcopiei Caransebeşului, respectiv al protopopiatelor: Caransebeş, Reşiţa, Oraviţa şi Băile Herculane.
- Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă (sau echivalent);


Criterii de selectie:
- Studii superioare;
- Motivaţia;
- Capacitate de comunicare şi lucru în echipă;
- Disponibilitate de timp pentru participare la programul de formare (240 de ore de teorie şi practică).
Persoanele interesate se pot înscrie prin depunerea dosarului de înscriere la sediul Episcopiei Severinului şi Strehaiei sau la sediul protoieriilor: Drobeta Turnu Severin Sud, Drobeta Turnu Severin Nord,  Baia de Aramă, Vînju Mare şi Strehaia.

Dosarul de participare va cuprinde:
- Copie carte identitate;
- Copie diplomă de studii ( Licenţă);
- Adeverinţă de salariat, din care să rezulte că este angajat al Episcopiei Severinului şi Strehaiei;
- Cerere înscriere curs (semnată şi datată) - descarcă aici;
- Scrisoare de intenţie care să descrie motivaţia participării la proiect;
- Curriculum vitae în format Europass - descarcă aici;
- Chestionar de participare la curs - descarcă aici;
- Declaraţie privind prelucrarea datelor personale - descarcă aici;
- Declaraţie participare - descarcă aici;
- Formularul de înregistrare a grupului ţintă (semnat şi datat) - descarcă aici.
Selecţia participanţilor se va face în limita celor 125 de locuri disponibile şi de relevanţa documentelor care susţin motivaţia participării la programul de formare.

Plan de desfăşurare a selecţiei pentru participanţii la programul de formare profesională pentru ocupaţia de MUZEOGRAF - perfecţionare
PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ
PENTRU OCUPAŢIA DE MUZEOGRAF
Episcopia Caransebeşului, cu sediul în Caransebeş, strada Episcopiei nr.11, 325400, telefon 0255/516412, fax 0255/516402, anunţă organizarea, în perioada 10 februarie 2011 – 24 februarie 2011  procesul de selecţie a grupului ţintă pentru:

ACTIVITATE

TERMEN DE FINALIZARE

RESPONSABILI

LANSAREA SELECŢIEI

Transmiterea invitaţiilor şi anunţurilor

09.02.2011

Şef centru perfecţionare

Asistent centru perfecţionare

ÎNSCRIERE PARTICIPANŢI

Depunerea documentelor de către participanţi.

10.02.2011 – 24.02.2011

 

Şef centru perfecţionare

Asistent centru perfecţionare

Coordonatori centre de lucru

SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ

Verificarea formularelor primite, solicitarea altor informaţii (dacă este cazul), analiza dosarelor şi selecţia candidaţilor.

25.02.2011-28.02.2011  

 

Şef centru perfecţionare

Asistent centru perfecţionare

Coordonatori centre de lucru

Muzeograf

Finalizarea selecţiei

Anunţarea rezultatelor selecţiei şi contactarea candidaţilor selecţionaţi.

28.02.2011

 

Şef centru perfecţionare

Asistent centru perfecţionare

      Participarea la cursul de formare profesională pentru ocupaţia de MUZEOGRAF nu este condiţionată de administrarea în mod direct a unor bunuri de patrimoniu. Selecţia participanţilor are la bază principiul egalităţii de şanse şi principiul non-discriminării şi se realizează fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe creiterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă,  religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situaţie sau responsabilitate familială şi alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la :
D-na Câmpean Anca
Şef centru perfecţionare
E-mail: patrimoniu.caransebes@gmail.com
Tel: 0769.057.206; 0743.159.699